Ana Čorić

YMS tečajevi:

Hobby, Music Parade

Školovanje:

Odjel za glazbu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Zagrebu

Certifikati i diplome:

Mag.mus. Muzička akademija u Zagrebu, 2012.

Glazbena postignuća:

Ana preddiplomski studij glazbene pedagogije završava 2010. godine na Odjelu za glazbu pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a diplomski studij privodi kraju 2012. godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (oboje s odličnim uspjehom). Studentica je Poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je u lipnju 2018. godine obranila temu doktorskog rada. 

Od ožujka 2015. godine radi kao asistentica na Odsjeku za glazbenu pedagogiju pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima: Osnove glazbene pedagogije, Glazbena pedagogija, Glazbena literatura u školi, Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 i 2, Seminar iz povijesti glazbene pedagogije, Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu i Pedagoška praksa. 

U želji za stjecanjem znanja i vještina iz područja društvenih znanosti, visokoškolske pedagogije i neformalnih oblika rada s mladima, 2018. godine završava program cjeloživotnog obrazovanja “Mladi u suvremenom društvu” u Rijeci, koji združeno provode Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

U siječnju 2021. godine privodi kraju ciklus seminara stručnog usavršavanja “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi” u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. 

Područja kojima se aktivno bavi u znanstvenom, pedagoškom i umjetničkom radu vezana su uz glazbu, pedagogiju i društvo, a to su: skupno muziciranje, community music, interdisciplinarnost, profesionalni identitet glazbenika-pedagoga, umjetničko građanstvo i civilna misija muzičke akademije.

Od 2015. godine aktivno se bavi pedagogijom tradicijske glazbe i glazbi svijeta te vodi vokalne sastave i radionice s mladima diljem Europe. Od 2019. godine istražuje formiranje profesionalnog identiteta Ethno glazbenika i pedagoške aspekte rada s mladim glazbenicima u sklopu međunarodnog istraživačkog tima pri International Centre for Community Music (York St Johnn University, UK) koji je posvećen istraživanju društvenog utjecaja Ethno kampova za mlade diljem svijeta (u suradnji sa Jeunesses Musicales International). 

Od 2018. godine angažirana je kao recenzentica (peer-reviewer) za MusiQuE, povjerenstvo za procjenu kvalitete visokoškolskih glazbenih institucija u Europi i svijetu. Od siječnja 2019. godine uključena je u radnu skupinu Music and Music Higher Education Institutions’ Role in The Society u sklopu renomirane međunarodne organizacije Association Européene des Conservatioires, Académies de Musique et Musikhochschulen – AEC). U sklopu iste organizacije, od 2020. godine uključena je u projekt Power Relations in Higher Music Education.

Od 2015. godine do danas održala je 26 međunarodnih izlaganja diljem Europe, objavila 9 radova, komentorirala 7 diplomskih radova na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te osmislila i sa studentima provela dva projekta koji su nagrađeni Rektorovom nagradom za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (“Note ljubavi” 2018. i “Jukebox 41: S tatom kroz glazbu” 2020. godine).

Nakon desetogodišnjeg glazbeno-pedagoškog rada na svim formalnim razinama obrazovnog sustava (dječji vrtići Klana i Viškovo te osnovna i srednja Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci), uz rad na Akademiji posvećuje se i radu s djecom u neformalnim glazbenim kontekstima učenja, stoga organizira umjetničke obrazovne programe i radionice u suradnji sa udrugama Smiješak za sve, Tradinetno te Knjižnicama grada Zagreba. 

Osim glazbeno-pedagoškog rada, od 2013. godine radi kao glazbena suradnica na HRT-ovim emisijama iz Programa za djecu i mlade “Notica” i “Školski sat”, a 2020. godine surađuje i sa Kazalištem Mala scena na predstavi “Sunce djever i Neva Nevičica” te s Radioteatrom Bajsić na velikom trogodišnjem europskom projektu “B-Air Infinity Radio – Creating Sound Art for Babies, Toddlers, and Vulnerable Groups”.