Play For Keeps

Play For Keeps je program klavijatura za svakoga starijeg od 8 godina.

Glavni fokus smera je:

  • priprema za sviranje u bendu
  • zabavno učenje u grupi
  • improvizacija, komponovanje, aranžiranje
  • učenje čitanja i pisanja nota te muzičke teorije

Nivoi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

Trajanje časa: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Školska godina u YMS traje od 15.09. do 30.06. (10 meseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. Zagarantovani broj časova u školskoj godini je 36

Svi smerovi mogu biti i individualni.

Za svaki naš PMC program moguće je ugovaranje dodatnih individualnih časova nastave kao i polaganje ispita, našeg partnera RSL Awards iz Londona – više informacija na LINKU.

Kliknite ovde za CENOVNIK usluga YMS Beograd.

Play For Keeps is a keyboard course for anyone over eight years old.

The main focus of the course is:

– preparing to play in a music group
– fun learning with group work playing different parts (melody, accompaniment, bass)
– improvisation, composing, arranging
– learning harmony
– independent projects
Degrees: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

 

Hour duration: 55 minutes

Number of students in the group: 4 – 8