Piano Forte

Piano Forte je program klavira.

Pod vođstvom svog mentora polaznici će odsvirati prve note na klaviru, a zatim kontinuirano napredovati uz mnoštvo klasičnih kompozicija i tehničkih vežbi.

Nivoi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8 ⎪BOOK 9⎪BOOK 10 ⎪BOOK 11 ⎪BOOK 12

Trajanje časa: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 2-3

Školska godina u YMS traje od 15.09. do 30.06. (10 meseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. Zagarantovani broj časova u školskoj godini je 36

Svi smerovi mogu biti i individualni.

Za svaki naš PMC program moguće je ugovaranje dodatnih individualnih časova nastave kao i polaganje ispita, našeg partnera RSL Awards iz Londona – više informacija na LINKU.

Kliknite ovde za CENOVNIK usluga YMS Beograd.

Piano Forte is a piano course.

Under the guidance of their mentor, participants will play the first notes on the piano, and then continuously progress with a multitude of classical compositions and technical exercises.

 Degrees: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8 ⎪BOOK 9⎪BOOK 10 ⎪BOOK 11 ⎪BOOK 12

 Lesson duration: 55 minutes