Ivan Pavić

YMS tečaj:

Saxophone

Školovanje:

Glazbena škola Pavla Markovca u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu (saksofon)

Certifikati i diplome:

Akademski glazbenik saksofonist i profesor saksofona, Muzička akademija u Zagrebu (prof. Dragan Sremec), 2001.

Glazbena postignuća

Ivan je rođen u Zagrebu 1977. godine, a svoje glazbeno obrazovanje započeo je 1989. godine u Velikoj Gorici, smjer klarinet. Nakon dvije godine upisao je saksofon u Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu gdje je 1997. godine završio srednju školu i upisao Muzičku akademiju u Zagrebu, smjer saksofon. Diplomirao je 2001. godine i stekao zvanje akademski glazbenik saksofonist i profesor saksofona.

Za vrijeme školovanja sudjelovao je na raznim natjecanjima i osvajao nagrade. Surađivao je sa Simfonijskim orkestrom HRT-a, ansamblom Cantus, orkestrom Muzičke akademije te nekoliko godina sa Zagrebačkom Filharmonijom uz koju je nastupao i kao solist. 

Još za vrijeme studija počeo je raditi kao nastavnik u Glazbenoj školi Pavla Markovca, a zatim je na glazbenom učilištu Elly Bašić 2000. godine pokrenuo klasu saksofona. 

Bio je član i jedan od osnivača kvarteta saksofona New sax quartet (sada Papandopulo kvartet). Također je svirao sa orkestrom Josipa Cvitanovića te nastupao u predstavi “I drvo je bilo sretno” Renea Medvešeka i Krešimira Seletkovića u teatru Exit.

Član je glazbenog sastava Status iz Zagreba.

Od 2000. godine radio je kao specijalist za puhačke instrumente i veleprodaju glazbenih instrumenata. Radio je i kao vanjski suradnik u tonskom studiju Monitor u Zagrebu uz ton-majstora Allana Šmitbauera.