Veronika Ćiković

YMS tečajevi:

Music Adventure, Music Parade, Pianoforte

Školovanje:

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci, Muzička akademija u Zagrebu (prof. Diana Grubišić Ćiković; prof. Mirjam Lučev Debanić), Harp Masters Academy u Švicarskoj

Masterclassovi i seminari: Patrizia Tassini, Irina Zingg, Chantal Mathieu, Coline-Marie Orliac, Ion Ivan Roncea

Certifikati i diplome:

Mag. mus. Muzička Akademija u Zagrebu (magna cum laude)

Glazbena postignuća:

Veronika je rođena 1997. godine u Rijeci, gdje, osim što uči svirati harfu od majke harfistice, istovremeno upisuje i Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova. 2015. godine upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesorice Diane Grubišić Ćiković, gdje je 2020. magistrirala s odličnim uspjehom i velikom pohvalom (magna cum laude). Iduće godine nastavlja školovanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje upisuje specijalistički studij harfe s temom Francuska glazba za harfu u prvoj polovici 20.stoljeća u klasi profesorice Mirjam Lučev Debanić. 

Nastupa solistički (ciklus Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj, Ciklus mladih glazbenika mo.Vinko Lesić, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika ‘Ferdo Livadić’, ciklus Hrvatske glazbene mladeži Mladi za mlade…), u raznim komornim sastavima (harfistički duo i trio Ćiković, duo Eolian s flautisticom Lucijom Stilinović) te kao članica hrvatskog orkestra harfi “1000 žica”.

Kao solistica nastupila je uz Zagrebačku filharmoniju, Riječki komorni orkestar i Gudački komorni orkestar Muzičke akademije. Za izvedbu Debussyjevih Danse sacrée et danse profane, uz pratnju Zagrebačke filharmonije, 2020. nagrađena je Dekanovom nagradom. Kao solistica, dobitnica je prvih nagrada na državnim natjecanjima HDGPP-a , prve nagrade na natjecanju Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio “Antonio Salieri”, zlatnih plaketa na Međunarodnim natjecanjima Društva harfista Slovenije te prvih nagrada na državnim (HDGPP) i međunarodnim (Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio”Antonio Salieri”, Bistrički Zvukolik, Concurso Ibérico) natjecanjima  komorne glazbe u harfističkom duu s kolegom Brinom Bernatovićem. 

Pohađala je majstorske seminare uglednih harfista kao što su Patrizia Tassini, Irina Zingg, Chantal Mathieu, Coline-Marie Orliac, Ion Ivan Roncea…, a 2016. pohađala je i ljetnu akademiju Harp Masters Academy u Švicarskoj.

Već od početka studija stječe profesionalna orkestralna iskustva u orkestrima kao što su Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, HNK Zagreb, HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci i Cantus Ansambl. 2018. godine položila je audiciju te nastupala kao članica Mediteranskog orkestra mladih – l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée.