Music Adventure

Program za decu od 6 do 8 godina

Music Adventure (Junior Step Fundamental Course) namenjen je predškolskoj deci (6 – 8) koja žele započeti učenje muzike svirajući klavir ili klavijature.

Individualne ili grupne lekcije odlična su priprema za kasnije muzičke korake u našoj ili drugim muzičkim školama.

Udžbenik koji se sastoji od zabavnog muzičkog repertoara i drugih elemenata poput akorda, solfeđa, pevanja, sviranja i teorije muzike, pomoći će deci da bez ikakvih poteškoća razumeju osnove muzike.

Music Adventure prirodan je nastavak učenja kroz igru koja u YMS započinje s programima za najmlađe, već od četvrte godine života.

Knjigu prate snimljeni muzički materijali za rad kod kuće, gde je saradnja roditelja u stvaranju muzičkog okruženja (npr. pružanje prilike detetu da svira za porodicu) uz ohrabrenje i podsticaj od izuzetne važnosti i koristi za dete.

Nivoi: BOOK 1 ⎪ BOOK 2

Trajanje časa: 50 minuta

Broj učenika u grupi: 6 – 8

Školska godina u YMS traje od 15.09. do 30.06. (36 časova).
Nastava svih smerova se odvija na bazi jednog časa nedeljno s izuzetkom školskih i državnih praznika.

Zagarantovani broj časova u školskoj godini je 36.

Kliknite ovde za CENOVNIK usluga YMS BEOGRAD

 

Music Adventure (Junior Step Fundamental Course) is intended for preschool children (6 – 8) who want to learn music by playing the piano or keyboards.
Individual or group lessons are excellent preparation for later music steps in other music schools.
The textbook, which consists of a fun music repertoire and other elements such as chords, solfeggio, singing, playing, and music theory, will help children understand the basics of music.
Music Adventure is a natural continuation of learning through play, which in YMS starts with programs for the youngest, from the age of 1.5.
Recorded music materials accompany the book for work at home, where the cooperation of parents in creating a musical environment (e.g. giving the child the opportunity to play for the family) with encouragement and encouragement of great importance and benefit to the child.

Degrees: BOOK 1 ⎪ BOOK 2

Lesson duration: 50 minutes

 Number of students in the group: 6 – 8

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (36 lessons).
Classes are taught on an hourly basis except for school and public holidays.

Click here to view the PRICE LIST.