Superioran spoj

RSL Awards je ispitna kompanija iz Velike Britanije ovlašćena za ispitivanje u raznim područjima kreativne i izvođačke industrije. Prisutna je u celome svetu, a ima i svog zastupnika za Srbiju.
Ispitni sistem koji organizuje RSL prepoznat je u većem delu sveta a na području UK je i službeno priznat kao sistem edukacije i sertifikata, više na linku.
Sertifikat za položeni ispit isporučuje se direktno iz Londona, a ispiti se mogu polagati u našoj učionici ili online.
Postoje tri ispitna roka a, prirodno, najzastupljeniji je onaj krajem svake školske godine.
Ispit se plaća posebno po cenovniku RSL-a standardizovanom za ceo svet, a cena ispita zavisi o  nivou koji se polaže (GRADE Premier – 8).
Yamaha Music School i RSL imaju partnerski ugovor u celom svijetu.

 

Ispiti se polažu na temelju gradiva koje se nalazi u Yamaha Music School, te ga je moguće polagati isključivo uz kupovinu fizičke ili digitalne kopije RSL knjige.

Obrazovni programi u kojima je moguće polagati RSL ipit

Yamaha Music School programi (prema gradivu i knjigama YMS)
Drum Encounters
Guitar Encounters
Play For Keeps
Class Vocals

RSL programi
Classical Piano
Piano
Violin
Bass
Acoustic Guitar
Ukulele
Music Production
Music Theory

Naši novi paketi u sebi sadrže značajno proširenje Yamaha Music School silabusa, uz neiscrpan repertoar digitalizovan za rad na bilo kom uređaju.

Paket ove nove zajedničke saradnje YMS i RSL superioran je teorijsko/praktični način muzičke edukacije današnjice, koji na najkvalitetniji način isporučuje edukaciju uz maksimalno iskorišćavanje prednosti današnje tehnologije.

Let’s Play!

Student Sign-up and Teaching Online With The RSL Learning Platform

The essential guide to using the RSL Learning Platform 0:00 - Intro 0:50 - Signing up to the RSL Website 2:22 - PIN entry 2:35 - Fees and Subscriptions 2:55 - Finding an RSL Registered Teacher 3:55 - Setting Practise assignments 4:40 - Creating exercises for your students