Music Parade

Program za decu od 4 do 6 godina

Upustite se u muzičku avanturu sa svojim detetom. U ovom dobu rastu slušne i motoričke sposobnosti deteta. Roditelj primećuje taj razvoj i otvaraju se razna pitanja!

Na sva ta pitanja imamo sve potrebne odgovore vođeni kurikulumom dokazanog sistema Yamaha Music School, kroz koji učimo muzičke pojmove, razvijamo muzičku percepciju i, korak po korak,  pripremamo se za sve ozbiljnije shvatanje muzike.
Sve, naravno, kroz igru i pesmu!

Programi se odvijaju u grupama do desetero dece uz pratnju roditelja. Svi učitelji Yamaha Music School su provereni i licencirani za rad u našim školama.

Dobrodošla su sva deca koja žele razvijati svoju muzikalnost.

NIVOI: BOOK 1⎪BOOK 2

Trajanje časa: 50 minuta

Broj učenika u grupi: do 10, u pratnji jednog roditelja.

Školska godina u YMS traje od 15.09. do 30.06. (36 časova).

Nastava svih smerova se odvija na bazi jednog časa nedeljno s izuzetkom školskih i državnih praznika.

Zagarantovani broj časova u školskoj godini je 36.

Kliknite ovde za CENOVNIK usluga YMS Beograd

 

 

 

No Title

Glazbena škola za cijelu obitelj! Upiši Yamaha Music School!

Embark on a musical adventure with your child. At this age, the child’s auditory and motor abilities grow. The parent notices this development, and various questions arise!

We have all the necessary answers to all these questions, guided by the curriculum of the proven Yamaha Music School system. We learn musical concepts, develop musical perception and, step by step, prepare for an increasingly severe understanding of music.
All, of course, through play and song!

The programs take place in groups of up to ten children accompanied by parents.

All Yamaha Music School teachers are verified and licensed to work in our schools.

All children who want to develop their musicality are welcome.

DEGREES: BOOK 1⎪BOOK 2

Lesson duration: 50 minutes

Up to 10 students in a group – accompanied by one parent.

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (36 lessons).
Classes are taught on an hourly basis except for school and public holidays.

 

Click here to view the PRICE LIST.