Muzika nas može usrećiti, rastužiti, vratiti neka draga sećanja, može nas zabaviti, razigrati i raspevati, ali jesmo li svesni koji je njen uticaj na zdravlje i razvoj, pogotovo u najranijem uzrastu?

Brojna naučna istraživanja bavila su se uticajem učenja i sviranja muzike na razvoj dece, a većina ima jedan zaključak: muzika ima itekako pozitivan efekat u svakom pogledu razvoja.

Istraživanje Univerziteta u Kaliforniji otkrilo je kako sviranje instrumenta ubrzava razvoj mozga i povećava njegovu efikasnost. „Muzika stimuliše slušni sistem koji je važan pri razvoju govora, ali i veštine čitanja i uspešne komunikacije“, istaknuto je.

Čitanje notnih zapisa, sviranje tačnih tonova na instrumentima i pevanje tekstova pesama povezani su s delom mozga zaduženim za pamćenje. Studija iz 2011. dokazala je kako su u slušnim, vizualnim i memorijskim testovima muzičari ostvarili bolje rezultate od ljudi koji se nikad nisu bavili muzikom.

Posebno važno bilo je istraživanje prof. Schellenberga sa Univerziteta u Torontu koji je otkrio kako učenje muzičkih instrumenata povećava IQ. Šestogodišnjake je podelio u tri grupe: prva je pohađala kurseve klavira, druga dramske aktivnosti, dok treća grupa nije pohađala nikakve kurseve. Na kraju je kod muzičke grupe primećen značajaniji rast IQ-a, i to za čak tri boda! Njegova saznanja bila su poruka o važnosti kontinuiranog muzičkog vaspitanja i pozitivnom uticaju učenja instrumenata na kognitivni razvoj.

Konačno, zajedničkim učenjem i muziciranjem razvijaju se timski duh, kreativnost i socijalne veštine što je posebno naglašeno i u kurikulumu Yamaha Music School. U beogradskoj filijali škole koja svoja vrata otvara na jesen 2022., priliku i prostor za muzički razvoj, ali i razvoj uz muziku dobiće deca već od 4. godine života nadalje.

Bez obzira da li u vašem detetu čuči talenat novog Davida Bowie-a, Paula McCartney-a ili Lady Gage ili samo želite da mu priuštiti nekoliko zabavnih časova mesečno, muzika je u svakom slučaju pravi odgovor – let’s play!