Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo naš Letnji Muzički Kamp na Avali, 23.08-28.08.23. u okviru Beogradskog dečijeg odmarališta Šuplja Stena (iznad Ikee).

Pet punih pansiona sa muzičkim, sportskim i vannastavnim aktivnostima!

Kamp će negovati kombinaciju muzičkih i fizičkih aktivnosti: prvi deo dana SVIRANJE U BENDU, drugi deo dana- VANNASTAVNE AKTIVNOSTI (sport, druge umetnosti, kvizovi, karaoke itd).

CENA: 28.000din , u celosti do 30.07, ili u dve rate (jul, avgust). 10% popusta ima drugo dete iz iste porodice.

Pre uplate potrebno je PRIJAVITI dete (na dnu strane) kako biste rezervisali mesto. Broj računa: 265-1630310009414-03 Popschool doo. Svrha: Uplata Kampa za učesnika_____________.

Dečije odmaralište ima dežurnog lekara, tako da je pokrivena i zdravstvena zaštita.

 

PRIJAVI SE